• Perutusan Pengarah RISDA Negeri Selangor

  nurhaida 


  Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan izin-Nya, RISDA Negeri Selangor berjaya mengorak langkah setapak lagi maju kehadapan dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Sejajar dengan tema"SELANGOR MAJU" laman web rasmi RISDA Negeri Selangor ini adalah bertujuan untuk menyahut seruan kerajaan agar masyarakat celik IT dan menjadi masyarakat yang sentiasa berinformasi.

  Laman web ini diwujudkan bagi memberi kemudahan kepada semua pengguna untuk mengetahui maklumat-maklumat yang terkini berkaitan RISDA Negeri Selangor yang meliputi pelbagai aspek samada dari sudut sejarah, latar belakang, fungsi atau objektif penubuhannya. Ia merangkumi pelaksanaan dan pencapaian aktiviti pembangunan berlandaskan Model Bisnes Strategik RISDA (MBSR).

  Namun begitu, memandangkan laman web ini masih diperingkat awal, RISDA Selangor mengambil inisiatif untuk mengemaskini dan mempertingkatkan informasi-informasi yang terkandung dalam laman web ini dari semasa ke semasa agar dapat memenuhi kehendak semua pengguna. Justeru itu dengan adanya teknologi moden ini RISDA Selangor akan lebih maju dan melaksanakan program pembangunan masyarakat pekebun kecil dengan lebih licin dan berkesan. Disamping itu juga dapat mempercepatkan lagi pencapaian misi, visi dan objektif RISDA.

  Akhirkata, semoga dengan adanya laman web ini akan memberi kebaikan dan manfaat kepada semua yang berkaitan khususnya masyarakat pekebun kecil.

  SELAMAT MELAYARI LAMAN WEB RASMI RISDA NEGERI SELANGOR


  NORLIZA BINTI ABDUL SHUKOR
  Pengarah RISDA Negeri Selangor.
 • Profil Pejabat RISDA Negeri Selangor

  Visi
   Selangor Maju, Pekebun Kecil Sejahtera.

  Misi
   Mentadbir Dan Mengurus Melalui Perkhidmatan Yang Mesra, Mudah, Cepat Dan Telus Selaras Dengan Tuntutan Pelanggan.

  Objektif
   Merealisasikan Amanat Pengurusan Ke Arah Mencapai Sasaran Pekebun Kecil Progresif Dan Sejahtera.

  Moto
   Kejujuran Dan Ketekunan.
 • Strategi

  Falsafah dan strategi baru berteraskan kepada 7 inisiatif:

   Pembangunan Individu Cemerlang
   Pembangunan Keluarga Sejahtera
   Pembangunan Masyarakat Beridentiti Dan Berdaya Tahan
   Penyediaan Infrastruktur Berkuapti
   Pembangunan Ekonomi Mampan
   Penyediaan Sistem Penyampaian Berkesan
   Pengwujudan Rangka Institusi Kerja Responsif
 • Lokasi
  Lokasi Selangor
   
  Pejabat RISDA Negeri Selangor
  No. 2 Jalan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 9/6,
  Seksyen 9, 40100 Shah Alam
  Selangor Darul  Ehsan
  No. Tel: 03-55183 900/901/902/903
  E-mel: rissgor[@]risda[dot]gov[dot]my

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

  Warna Tema:  
  color black  color green  color red  color blue