• Perutusan Pengarah RISDA Negeri Sabah
   
  KELANTAN 168x240 

  Salam sejahtera dari RISDA Negeri Sabah, negeri di bawah bayu.

  Kehadiran RISDA ke Sabah sangat di nantikan oleh pekebun kecil getah disini,.. Kira kira 48,000 hektar kebun getah individu akan terlibat secara langsung dalam 14 program yang di rancangkan.

  Kami menerima maklumbalas yang positif dari pekebun kecil dan pemimpin tempatan termasuk koperasi dalam ‘roadshow' pendaftaran kebun untuk tanam semula yang telah di jalankan. Perancangan jangka pendik dan panjang akan di atur bagi memenuhi permintaan ini termasuk meningkatkan bilangan pegawai dan kakitangan di semua PT di Sabah.

  Akhirnya pengurusan RISDA Sabah berharap sokongan padu dari segi moral, material, tenaga dan doa dari semua warga RISDA untuk kami di sini.

  Sekian, terima kasih.


  SHAZWAN MAZLY BIN MAZLAN
  Pengarah RISDA Negeri Sabah
 • Profil Pejabat RISDA Negeri Sabah

  Sedang dikemaskini.
 • Strategi

  14 Program Pembangunan di Negeri Sabah
   
   Program Pembangunan Tanah dan Tanam Semula
   Pelaksanaan aktiviti TS ke atas lot-lot kebun individu yang diuruskan oleh peserta sendiri dengan bimbingan dan khidmat nasihat daripada RISDA.
   
   Program mempelbagai Sumber Pendapatan
   Pelaksanaan program Aktiviti ekonomi Tambahan seperti Industri Desa, Ternakan dan tanaman kontan untuk menambahkan pendapatan PK secara on-farm dan off-farm.

   Program Penempatan Produktiviti
   Membantu PK mencapai produktiviti ke tahap potensi seterusnya meningkatkan pendapatan melalui bantuan input, alat ransangan dan pendedahan kepada sistem ekploitasi terkini.
   
   Program Latihan Sawit Pekebun Kecil
   Negeri Sabah telah dikenalpasti sebagai Pusat Latihan tanaman sawit bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan kebun sawit melalui kursus formal secara teori dan amali.

   Program Pembangunan Institusi Pekebun Kecil
   RISDA akan membangunkan institusi KPK dan PWPK melalui pengemblengan modal, tenaga dan sumber di kalangan PK.

   Pembangunan Ahli Isi Rumah
   Ahli Isi Rumah akan diupayakan melalui program Tuisyen Desa, PLKK, PKP dan Biasiswa RISDA.

   Program Pengeluaran dan Bekalan Benih Sawit
   Tapak semaian akan dibangunkan untuk bekalan anak benih sawit bermutu tinggi termasuk anak benih sawit tisu kultur.

   Program Pembangunan Usahawan
   Melaksanakan program pembangunan usahawan di kalangan PK melalui bantuan modal secara pinjaman, latihan dan bimbingan.

   Program Pembangunan Pemimpin di Kalangan Pekebun Kecil
   Melantik PMR RISDA di kalangan PK yang berperanan sebagai penghubung antara PK dengan agensi lain dalam menggalakkan penglibatan PK dalam program pembangunan.

   Khidmat Makmal Sains Tanah
   Makmal Sains Tanah akan dibina untuk perkhidmatan analisis tanah, foliar bagi tujuan pengesyoran baja dan penentuan spesifikasi serta kualiti baja.

   Program Pengajian Akademik dan Kemahiran
   Menyediakan peluang pendidikan kepada anak-anak PK dan masyarakat luar bandar mengikuti pendidikan peringkat sijil dan diploma.

   Program Perkhidmatan Sokongan Komersil
   Kepakaran AS RISDA akan digunakan dalam memberi perkhidmatan kepada PK dalam bidang pengangkutan, agen pengurusan ladang, kawalan keselamatan dan bekalan tenaga kerja asing.

   Agropolitan
   Pengalaman RISDA di Agropolitan Gahai akan dijadikan kayu pengukur untuk Program Pembangunan Masyarakat Setempat.

   Prasarana Asas
   Jalan Pertanian, Parit, Pembentung, Jambatan.
   
 • Carta

   

  carta sabah

 • Lokasi
  Lokasi Sabah new
   
  Pejabat RISDA Negeri Sabah
  Lot 59 - 61, Blok J,
  Lorong Plaza Utama 4B
  Plaza Utama Alamesra
  88450, Kota Kinabalu,
  SABAH
  Tel: 088-485534/35/36
  Faks: 088-485537
  E-mel: prnsabah[@]risda[dot]gov[dot]my

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

  Warna Tema:  
  color black  color green  color red  color blue