• Perutusan Pengarah RISDA Negeri Pahang
   
   
   
   
  Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan izinNya, RISDA Pahang dapat menyediakan Laman web ini. Ianya merupakan usaha ke arah meningkatkan kecekapan penyampaian dibahagian hadapan kepada Pekebun Kecil. Peningkatan Kecekapan Perkhidmatan yang Unggul akan memberi satu pengurusan perubahan yang membina Modal Insan Masyarakat Pekebun Kecil di seluruh negeri Pahang. Penggunaan Teknologi Maklumat ICT merupakan perkara yang amat penting dalam menyebarkan maklumat masa kini, Saya yakin ianya akan memberi panduan dan kebaikan dalam usaha mendekatkan RISDA dengan Pekebun Kecil. Akhir kata sama-sama kita manfaat kemudahan ini dalam usaha Membangunkan Masyarakat Pekebun Kecil.

  Salam Sejahtera.

  Wassalam.


  Muhamad Rizal Bin Ahmad
  Pengarah RISDA Negeri Pahang

 • Profil Pejabat RISDA Negeri Pahang

  Pendahuluan
   Negeri Pahang Darul Makmur ialah negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia meliputi kawasan seluas 3.60 juta hektar iaitu 27 peratus daripada keluasan Semenanjung Malaysia (13.33 juta hektar).

  Guna Tanah Negeri Pahang

  JENIS GUNA TANAH KELUASAN (HEKTAR) TABURAN (%)
  Perhutanan 1,756,121.00 48.8
  Pertanian 839,724.00 23.3
  Tanah Kerajaan Persekutuan 484,701.60 13.4
  Perbandaran dan Industri 388,786.70 10.8
  Tanah Kerajaan Negeri 102,357.80 2.8
  Rezab Orang Asli 17,397.30 0.5
  Perlombongan 7,497.00 0.5


   

  Pahang

   

  Keluasan,Bilangan Mukim Dan Penduduk Mengikut Daerah

  DAERAH  KELUASAN (HEKTAR) BILANGAN MUKIM  BILANGAN PENDUDUK
  Bentong  183,119 3  111,200
  Bera  221,400  2 90,500
  Cameron Highlands 71,227  34,100
  Jerantut  756,044  10  91,600
  Kuantan  296,044  6 403,300
  Lipis  519,829  10  85,600
  Maran  191,666  4 127,500
  Pekan  385,145  11  117,300
  Raub  226,891  89,800
  Rompin  520,088  125,600
  Temerloh 225,130  10  150,400
  PAHANG 2,596,585  71  1,426,900

   

  Dalam industri getah di Pahang, RISDA merupakan agensi terbesar yang terlibat dengan industri getah.

  AGENSI  KELUASAN (HEKTAR)
  FELCRA  14,641
  FELDA  29,332
  RISDA  133,667
  ESTET SWASTA  -
  LKPP  229
  LGM  8,164
  JUMLAH  186,032

   

  Luas Bantuan Pertama TS1/TB/TS2 Mengikut Jenis Tanaman Bagi Negeri Pahang (1953 - 2007)

  JENIS TANAMAN  KELUASAN (HEKTAR)
  Getah  140,757.52
  Sawit  56,100.70
  Koko (1953 – 2001)  4,109.99
  Lain-lain Tanaman (1953 – 2003)  8,729.09
  JUMLAH 209,697.25

   

  Bilangan Purata Dan Keluasan TB1/TS22/TS3/TB Mengikut Bangsa Bagi Negeri Pahang (1953 – 2007)

  BANGSA BILANGAN PEKEBUN KECIL  KELUASAN (HEKTAR)
  MELAYU  65,750 ORANG  129,928.32
  CINA  25,568 ORANG  66,671.23
  LAIN-LAIN 5,621 ORANG   13,097.71
  JUMLAH 96,938 ORANG   209,697.25

   

  Perjawatan RISDA Negeri Pahang

  KELAYAKAN  PERUNTUKAN  DIISI  KOSONG
  PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
  Gred 41-54 
  15  15  0

  KUMP. SOKONGAN I

  Gred 27- 40

  Gred 17-26 

   

  49

  495

   

  37

  424 

   

  12

  71

  KUMP. SOKONGAN II
  Gred 1-16 
  108  99  9
  JUMLAH  667  575/strong> 92

   

  Lokasi RISDA Negeri Pahang

  Pahang1

 • Strategi

   Strategi ke arah pencapaian program pembangunan utama RISDA 100% pada atau sebelum 31 Ogos setiap tahun.
 • Lokasi

  Lokasi Pahangjpg


  Pejabat RISDA Negeri Pahang
  Tingkat 1, Blok A,
  Lot 7876, Jalan Haji Junid,
  25200 Kuantan ,
  Pahang Darul Makmur
  No. Tel: 09-5141911 / 09-5141912 / 09-5141913
  No. Faks: 09-5133304
  E-mel: risphg[@]risda[dot]gov[dot]my

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

  Warna Tema:  
  color black  color green  color red  color blue