• Perutusan Pengarah RISDA Negeri KEDAH
                                                                          Assalamualaikum W.B.T dan Salam Sejahtera,

  Syukur kehadrat Allah S.W.T dengan limpah rahmatnya dapat bertemu dengan pekebun-pekebun kecil dalam media social ini. Alhamdulillah, RISDA masih diberi tanggungjawab untuk menyumbang dan melaksanakan tanggungjawabnya bagi memastikan masyarakat pekebun kecil makmur dan sejahtera.

  Setahun telah berlalu dan kini memasuki tahun kedua kita menghadapi situasi yang tidak kondusif dalam menjalani kehidupan norma baru terutama dalam menghadapi pendemik covic-19. Saya doakan supaya virus ini segera dihapuskan dan kehidupan akan kembali seperti sediakala.

  RISDA telah merancangan pendekatan baru bagi memastikan pencapaian VISI iaitu “Menjadi Agensi Peneraju Yang Berdaya Maju Untuk Kemajuan Pekebun Kecil”. Dalam Rancangan Malaysia Ke 12 (RMK-12) RISDA telah mengorak langkah menyusun perancangan yang proaktif untuk mencapai MISI “Memacu Masyarakat Pekebun Kecil Makmur Daripada Sumber Komoditi Dan Hasil Baharu berlandaskan Revolusi Perindustrian Digital serta Teknologi Hijau”.

  Semua pekebun kecil disarankan agar memanfaatkan sumber tanah yang sediada untuk menjana pendapatan semaksima yng mungkin. Dengan kenaikan Bantuan Tanam Semula Getah kepada RM13,710.00 sehektar, RISDA berharap semua pekebun kecil dapat menjayakan pembangunan tanah dengan tanaman semula getah.

  Dalam RMK-12 yang bermula tahun 2021 hingga 2025 ini, RISDA juga melaksanakan Program Hasil Baru bagi projek berimpak tinggi seperti tanaman (durian, mangga harumanis, nangka madu) mahupun ternakan (seperti lembu, kambing, kelulut) kepada pekebun kecil mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Ini bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah terutamanya di Kedah dan menampung kehilangan punca pendapatan akibat tanam semula dan harga getah yang tidak begitu stabil selain meneruskan program yang sedia ada sebelum ini.

  Disamping itu, pekebun kecil boleh menambah pendapatan melalui aktiviti –aktiviti ekonomi yang lain bagi membantu meningkatkan sumber pendapatan. Segala maklumat dan infomasi akan dikemaskinikan didalam laman web ini dan pekebun kecil disarankan supaya menggunakan medium ini dengan sebaik mungkin.

  Saya berharap pekebun kecil dan pelanggan RISDA akan menggunakan media social dan laman Web ini sebagai gerbang komunikasi dan tali penghubung antara RISDA Negeri Kedah dengan pekebun kecil getah Negeri Kedah untuk menambahbaik penyampaian perkhidmatan yang diamanahkan kepada RISDA supaya ia kekal relevan dan sentiasa selari dengan VISI, MISI dan Objektif keseluruhannya.

  “RISDA Prihatin Pekebun Kecil Makmur”

  ABDUL  AZIZ BIN AWANG
  Pengarah RISDA Negeri Kedah Darul Aman

 • Profil Pejabat RISDA Negeri Kedah

  Fungsi

  RISDA adalah sebuah badan berkanun yang ditubuhkan pada 1 Januari 1973 di bawah Akta 85 Tahun 1972 dengan tugas dan tanggungjawab seperti berikut:

   Mentadbir Kumpulan Wang Perusahaan Getah(Penanamaan Semula)yang ditubuhkan di bawah seksyen 3, Ordinan Kumpulan Wang Perusahaan Getah(Penanaman Semula)1952.
   Mengurus dan mengendalikan Rancangan-Rancangan yang disediakan dan diluluskan di bawah peruntukan Bahagian III, Ordinan Kumpulan Wang Perusahaan Getah (Penanaman Semula) 1952.
   Merancang dan melaksanakan segala inovasi di dalam sektor pekebun kecil.

  Misi
   Membentuk Masyarakat Pekebun Kecil Yang Progresif Dan Sejahtera Melalui Aktiviti Perladangan Dan Komersial”

  Visi
   Sebagai Sebuah Agensi Yang Unggul Bagi Membentuk Masyarakat Pekebun Kecil Yang Progesif Dan Sejahtera”

  Moto
   Cepat…Tepat…Menuju Keunggulan…"
 • Strategi

   Memfokuskan aktiviti pembangunan terhadap pekebun kecil aktif.
   Memberi keutamaan kepada pembangunan secara berkumpulan.
   Pekebun kecil progresif dibenarkan membangunkan ladang secara individu.
   Melaksanakan projek ekonomi berasakan pacuan pasaran.
   Menggunakan khidmat dan kepakaran anak-anak syarikat bagi membangunkan projek ekonomi berskala besar.
   Melaksanakan pembangunan insan melalui pendidikan yang berterusan.
 • Lokasi

  Lokasi Kedah

  Pejabat RISDA Negeri Kedah
  Tingkat 5 & 6, Bangunan RISDA,
  Jalan Telok Wan Jah
  05990 Alor Setar,
  Kedah Darul Aman
  No. Tel: 04-733 1511 / 04-7331520
  E-mel: riskdh[@]risda[dot]gov[dot]my

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

  Warna Tema:  
  color black  color green  color red  color blue