No Tender/Sebutharga RISDA ESTATES No. 239-243/2019
 Penerangan

SH239/2019 - Melaksanakan kerja-kerja berkaitan tanam semula di Ladang RISDA Cherul, Kemaman, Terengganu Darul Iman (Blok P26 - P28, P35 - P36 & P41)

SH240/2019 - Melaksanakan kerja-kerja berkaitan tanam semula di Ladang RISDA Ceneh 1, Kemaman, Terengganu Darul Iman (Blok P07, P12, P14 & P34)

SH241/2019 - Melaksanakan kerja-kerja berkaitan tanam semula di Ladang RISDA Ceneh 1, Kemaman, Terengganu Darul Iman (Blok P13, P15, P20, P27 & P33)

SH242/2019 - Melaksanakan kerja-kerja berkaitan tanam semula di Ladang RISDA Gerdong, Kuala Berang, Terengganu Darul Iman (Blok P34 - P37)

SH243/2019 - Melaksanakan kerja-kerja program pencegahan serangan gajah liar di kawasan tanam semula Ladang RISDA Ceneh 1, Kemaman, Terengganu Darul Iman (Blok P14, P20, P27, P33 - P34)

 
 No Tender/Sebutharga RISDA-A-20/2019
 Penerangan

CADANGAN PEMBINAAN PAGAR ANTI CLIMB UNTUK TANAH MILIK RISDA DI LOT 165 (PT 15), 171 DAN 172, MUKIM BANDAR PETALING JAYA, DAERAH PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

 Dokumen Terperinci  
 No Tender/Sebutharga RISDA ESTATES No. 244-248/2019
 Penerangan

BEKALAN BAJA SEBATIAN/JATI BAGI TANAMAN KELAPA SAWIT LADANG-LADANG RISDA TAHUN 2020 – EX-KILANG (PUSINGAN 1)

SH244/2019 - (9/6/18/2MgO+0.5B2O3+OM+ZEOLITE+EM)

SH245/2019 - (10/6/20/2+0.5%B2O3+5%S+5% MIKRONUTRIENTS)

SH246/2019 - 9.9/5.8/16.4/2.9MgO+0.5B2O3+OM+ZEOLITE+EM

SH247/2019 - MOP (60%K2O)

SH248/2019 - GERMAN KIESERITE (27% MgO)

 
 No Tender/Sebutharga RISDA ESTATES No. 154-209/2019
 Penerangan

SH154/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Tg. Genting, Changlun, Kedah Darul Aman
SH155/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke Ramp Ladang RISDA Tg. Genting, Changlun, Kedah Darul Aman
SH156/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Bukit Kota 1, Beruas, Perak Darul Ridzuan
SH157/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke Ramp Ladang RISDA Bukit Kota 1, Beruas, Perak Darul Ridzuan
SH158/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Bukit Kota 2, Ayer Tawar, Perak Darul Ridzuan
SH159/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke Ramp Ladang RISDA Bukit Kota 2, Ayer Tawar, Perak Darul Ridzuan
SH160/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke Ramp Ladang RISDA Bukit Kota 2, Ayer Tawar, Perak Darul Ridzuan
SH161/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Bukit Kota 3, Ayer Tawar, Perak Darul Ridzuan
SH162/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke Ramp Ladang RISDA Bukit Kota 3, Ayer Tawar, Perak Darul Ridzuan
SH163/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke Ramp Ladang RISDA Bukit Kota 3, Ayer Tawar, Perak Darul Ridzuan
SH164/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke Ramp Ladang RISDA Bukit Kota 3, Ayer Tawar, Perak Darul Ridzuan
SH165/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Ulu Slim, Slim River, Perak Darul Ridzuan
SH166/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke Ramp Ladang RISDA Ulu Slim, Slim River, Perak Darul Ridzuan
SH167/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke Ramp Ladang RISDA Ulu Slim, Slim River, Perak Darul Ridzuan
SH168/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Abdullah Kadir, Simpang Durian, N. Sembilan Darul Khusus
SH169/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke BIN Ladang RISDA Abdullah Kadir, Simpang Durian, N. Sembilan Darul Khusus
SH170/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke Ramp Ladang RISDA Abdullah Kadir, Simpang Durian, N. Sembilan Darul Khusus
SH171/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke BIN Ladang RISDA Abdullah Kadir, Simpang Durian, N. Sembilan Darul Khusus
SH172/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Bera, Kemayan, Pahang Darul Makmur
SH173/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke BIN Ladang RISDA Bera, Kemayan, Pahang Darul Makmur
SH174/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Bera, Kemayan, Pahang Darul Makmur
SH175/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke BIN Ladang RISDA Bera, Kemayan, Pahang Darul Makmur
SH176/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Damak, Jerantut, Pahang Darul Makmur
SH177/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke Ramp Ladang RISDA Damak, Jerantut, Pahang Darul Makmur
SH178/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Damak, Jerantut, Pahang Darul Makmur
SH179/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke Ramp Ladang RISDA Damak, Jerantut, Pahang Darul Makmur
SH180/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Kepis, Kuala Pilah, N. Sembilan Darul Khusus
SH181/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke Ramp Ladang RISDA Kepis, Kuala Pilah, N. Sembilan Darul Khusus
SH182/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Palong 1, Bandar Seri Jempol, N. Sembilan Darul Khusus
SH183/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke BIN Ladang RISDA Palong 1, Bandar Seri Jempol, N. Sembilan Darul Khusus
SH184/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Palong 1, Bandar Seri Jempol, N. Sembilan Darul Khusus
SH185/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke BIN Ladang RISDA Palong 1, Bandar Seri Jempol, N. Sembilan Darul Khusus
SH186/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Palong 2, Bandar Seri Jempol, N. Sembilan Darul Khusus
SH187/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke BIN Ladang RISDA Palong 2, Bandar Seri Jempol, N. Sembilan Darul Khusus
SH188/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Keratong 1, Segamat, Johor Darul Takzim
SH189/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke BIN Ladang RISDA Keratong 1, Segamat, Johor Darul Takzim
SH190/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Menggunakan BIN Dari Platform Ke Kilang Sawit RISDA Ulu Keratong Ladang RISDA Keratong 1, Segamat, Johor Darul Takzim
SH191/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Menggunakan BIN Dari Platform Ke Kilang Sawit RISDA Ulu Keratong Ladang RISDA Keratong 1, Segamat, Johor Darul Takzim
SH192/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Memunggah BTS Dari Platform Ladang Ke Dalam Trailer Ke Kilang Sawit RISDA Ulu Keratong Ladang RISDA Keratong 1, Segamat, Johor Darul Takzim
SH193/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Keratong 2, Segamat, Johor Darul Takzim
SH194/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke BIN Ladang RISDA Keratong 2, Segamat, Johor Darul Takzim
SH195/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Keratong 3, Segamat, Johor Darul Takzim
SH196/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke BIN Ladang RISDA Keratong 3, Segamat, Johor Darul Takzim
SH197/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Menggunakan BIN Dari Platform Ke Kilang Sawit RISDA Ulu Keratong Ladang RISDA Keratong 3, Segamat, Johor Darul Takzim
SH198/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS (Sistem Kerbau) Ladang RISDA Sg. Chales, Kahang, Johor Darul Takzim
SH199/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Dari Platform Ke Kilang Ladang RISDA Sg. Chales, Kahang, Johor Darul Takzim
SH200/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Durian Mas 1, Dungun, Terengganu Darul Iman
SH201/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Durian Mas 1, Dungun, Terengganu Darul Iman
SH202/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Menggunakan BIN Dari Platform Ke Kilang Sawit RISDA Durian Mas (Div. A) Ladang RISDA Durian Mas 2, Dungun, Terengganu Darul Iman
SH203/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Menggunakan BIN Dari Platform Ke Kilang Sawit RISDA Durian Mas (Div. B) Ladang RISDA Durian Mas 2, Dungun, Terengganu Darul Iman
SH204/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Menggunakan BIN Dari Platform Ke Kilang Sawit RISDA Durian Mas (Div. C) Ladang RISDA Durian Mas 2, Dungun, Terengganu Darul Iman
SH205/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Durian Mas 3, Dungun, Terengganu Darul Iman
SH206/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Menuai BTS Serta Mengutip Biji Lerai Ladang RISDA Durian Mas 3, Dungun, Terengganu Darul Iman
SH207/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BIN BTS Dari Platform ke BIN Ladang RISDA Durian Mas 3, Dungun, Terengganu Darul Iman
SH208/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Menggunakan BIN Dari Platform Ke Kilang Sawit RISDA Durian Mas Ladang RISDA Durian Mas 3, Dungun, Terengganu Darul Iman
SH209/2019 - Melaksanakan Kerja-Kerja Mengangkut BTS Menggunakan BIN Dari Platform Ke Ramp Ladang RISDA Cherul, Kemaman, Terengganu Darul Iman

 Dokumen Terperinci  
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

    Warna Tema:  
    color black  color green  color red  color blue