Bil  Nama  Gred   PT Asal  PT Baharu Kuatkuasa
1 Abdul Latif Bin Hj. Azit G32 Pejabat RISDA Negeri Pulau Pinang Pejabat RISDA Daerah Kulim / Bandar Baharu

18.12.2017

 2 Naimah Binti Yaacob  G32 Pejabat RISDA Daerah Kulim / Bandar Baharu Pejabat RISDA Negeri Pulau Pinang 18.12.2017
 3 Omar Bin Othman N22 TBK Pejabat RISDA Negeri Selangor Bahagian Pentadbiran (Seksi Perpustakaan) 16.12.2017
4 Nor Maznah Binti Tukiman N19 Pejabat RISDA Daerah Negeri Sembilan Selatan Pejabat RISDA Negeri Selangor 16.12.2017
5 Mohd Hafidz Bin Aziz    W19 Pejabat RISDA Negeri Selangor Pejabat RISDA Daerah Negeri Sembilan Selatan 16.12.2017

 

 

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

    Warna Tema:  
    color black  color green  color red  color blue