Bil  Nama  Gred   PT Asal  PT Baharu Kuatkuasa Catatan
1 Hj. Dilah Bin Muhamad N52 Bahagian Pentadbiran Bahagian Inspektorat dan Audit Dalam 01.12.2017 sebagai Ketua Unit Audit Pengurusan
2 Mohamad Rozahiri Bin Mohamad Zakaria N48  Bahagian Pelaburan dan Pembangunan Syarikat Bahagian Pentadbiran

01.12.2017

sebagai Ketua Unit Pengurusan Harta 
 3  Hj. Tamby Chik Bin Salleh N44 Bahagian Pentadbiran Bahagian Inspektorat dan Audit Dalam 01.12.2017  
4 Noralifah Binti Ismail N41/N44 Bahagian Inspektorat dan Audit Dalam Bahagian Pelaburan dan Pembangunan Syarikat 01.12.2017 sebagai Ketua Unit Tadbir Urus Korporat 
5 Nik Zuhairi Marican Bin Wahid Marican WA41/WA44  Bahagian Pelaburan dan Pembangunan Syarikat Bahagian Kewangan dan Belanjawan 01.12.2017   
6 Raif Bin Ahamad  G36  Pejabat RISDA Bahagian Miri Pejabat RISDA Daerah Batang Padang / Perak Hilir 01.12.2017   
7 Muhamad Azman Bin Zarnan Bahari  G32 Pejabat RISDA Negeri Selangor Pejabat RISDA Daerah Kuala Pilah 01.12.2017   
8 Suhaliza Binti Sauji  W29 Bahagian Kewangan dan Belanjawan Bahagian Pelaburan dan Pembangunan Syarikat 01.12.2017   
9 Muhammad Syihabuddin Afiq Bin Zaid  W29 Pejabat RISDA Daerah Segamat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 01.12.2017   

 

 

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

    Warna Tema:  
    color black  color green  color red  color blue