Perutusan Pengarah
RAMLIE TUMIN

Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan izinNya. Bahagian Tanam Semula dan Perladangan telah berjaya melangkah setapak lagi ke hadapan seiring dengan kemunculan gelombang teknologi baharu dan era ekonomi digital yang mendorong RISDA terus berusaha menjayakan Dasar Digital Malaysia.

Selaras dengan hasrat RISDA untuk membentuk masyarakat pekebun kecil yang progresif dan berdaya maju, maka Bahagian ini mengambil inisiatif untuk memberi maklumat berteraskan kemajuan dalam bidang big data, internet of things simulasi dan integrasi sistem digital bagi mengambarkan keseluruhan rantaian pengeluaran.

Sehubungan itu, diharap laman web ini akan terus memberikan maklumat berguna kepada semua terutamanya pekebun kecil dan berfungsi sebagai media interaksi antara RISDA dan semua pihak.

Sekian, Terima Kasih.

 

SITI ROSNANI BINTI MOHD JALIL 
Pengarah 
Bahagian Tanam Semula dan Perladangan

 

 

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

    Warna Tema:  
    color black  color green  color red  color blue